over

De dingen waarmee we dagelijks omringd worden en waar we even zo vaak gebruik van maken zijn aanleiding voor het maken van mijn installaties en sculpturen.

Het zijn objecten die door het regelmatige, intensieve gebruik vanzelfsprekend zijn geworden en die voor mij een bijna archetypische en ook symbolische betekenis hebben gekregen. Hun vorm, functie en betekenis zet ik op een andere manier in om beelden te maken die een nieuw licht werpen op wat de dingen voorstellen en hoe ik me als mens ertoe verhoud.

Het opblazen van een tafelblad. Een touwladder van elastiek. Een boek zonder bladzijden. Het zijn hopeloze ideeën die alleen maar tonen waarom de dingen om ons heen zijn geworden zoals ze zijn en die laten zien wat er allemaal schuil kan gaan achter diezelfde dingen, die zo bekend lijken te zijn.

De dingen die nog als herkenbaar terug te vinden zijn in mijn werk zijn altijd aangetast, ontdaan van hun gebruikelijk nut. Mijn werk bestaat uit poëtische beelden zonder nut.